ông Nguyễn Hoàn Vũ - Phó TGĐ TCT Becamex IDC

TGĐ BV Dã chiến Bình Dương Số 1

Ông Nguyễn Văn Thanh Huy - Phó TGĐ TCT Becamex IDC

P.TGĐ BV Dã chiến Bình Dương Số 1

TS. BS Văn Quang Tân - GĐ BV Đa Khoa Bình Dương

GĐ Y Khoa - Phụ trách chính, BV DC Bình Dương Số 1

TS. BS. Nguyễn Văn Trương - TGĐ BV QT Becamex

GĐ Y Khoa - Thường trực, BV DC Bình Dương Số 1

BS. Nguyễn Văn Tính - PGĐ BV ĐK Bình Dương

GĐ Y Khoa - Phụ trách BV DC Bình Dương Số 1

ông Lê Ngọc Vũ - PGĐ CT CP BV Đa khoa Mỹ Phước

GĐ Y Khoa - Phụ trách Khu điều trị Thới Hòa

Bà Đỗ Quốc Thiên Hương - PGĐ BV ĐK tỉnh Bình Dương

GĐ Y Khoa - Phụ trách Khu điều trị Thới Hòa

Ông Nguyễn Văn Dựt - PGĐ Công An tỉnh

Giám đốc phụ trách an ninh

Ông Đàm Văn Oánh - PCN Hậu cần, BCHQS Bình Dương

GIám đốc phụ trách hậu cần

Bà Nguyễn Thị Bích Sơn - KTT Bệnh viện QT Becamex

Kế toán trưởng, GĐ TC, BV DC Bình Dương Số 1