Các bệnh nhân dương tính sẽ được vận chuyển bằng xe cấp cứu đến bệnh viện, về nhà sau khi khỏi bệnh hoặc vận chuyển lên tuyến trên  nếu bệnh trở nên nặng hơn.