Các bệnh nhân dương tính được tiếp nhận và điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Bình Dương.

Các bệnh nhân sẽ được điều trị và xét nghiệm thường xuyên. Nếu bệnh nhân âm tính sẽ được cho xuất viện sau 2 tuần. Nếu bệnh nhân trở nặng sẽ được chuyển đến những bệnh viện tuyến tỉnh nhằm được điều trị tích cực.